Information til ejendomsmæglere og nye beboere

Information til ejendomsmæglere og nye beboere i kvarteret


Ved overtagelse af ejendom skal nye beboere i kvarteret betale indskud til foreningen på 50 kr.

Indskuddet indbetales på foreningens konto 5037-0001145629 med angivelse af adressen på ejendommen.

Nye beboere bedes også sende en mail til kassereren med information om navne på ejer(e), adressen samt e-mailadresse(r).


Kontingentet for 2023/2024 udgør 1600 kr., som betales 1. februar.

Foreningens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober.

Foreningen har ingen gæld.


Nedenfor kan I downloade seneste regnskab og referat fra seneste afholdte generalforsamling.

For yderligere information kontaktes foreningens Kasserer (kasserer@fjordhoej.dk) eller Formand.

Referat generalforsamling 2023.pdf